کمان راه شیری در آسمان کویری


در ابتدای بهار کمان راه شیری پس از طلوع به صورت کمانی از جنوب به سمت شمال خود نمایی میکند
به این نکته دقت کنید از زاویه ای که ما به راه شیری نگاه کنیم قطعا این جرم اسمانی را باید صاف و بدون داشتن کمان ببینیم اما دیده شد ن راه شیری به صورت کمان به علت خطای پرسپکتیو و کروی بودن زمین است
Title کمان راه شیری در آسمان کویری
Hit 2848
Photographer Mahmood KarimiMahmood Karimi
Location سه قلعه
Camera canon 700d modify
Lens 18-55
F 3.5
Exposure 25
ISO 3200
Date of photography بهار 98
keyword
شیری


No comments have been posted.

Top