نمایی از کمان راه شیری در آسمان بهاری


این عکس به صورت پاناروما متشکل از 21 شات عمودی تشکیل شده به عبارتی 7 شات برای زمین 7 شات برای قسمت میانی آسمان و 7 شات برای قسمت بالایی آسمان
ابتدا 7 عکس زمین به وسیله نرم افزار PTGui به یکدیگر متصل شده اند سپس این کار برای قسمت های میانی آسمان و قسمت بالایی تکرار شده و در نهایت سه ردیف عکس دوباره با همین نرم افزار به یکدیگر متصل شده اند
این عکس زاویه ای حدودا 200 درجه رو به خودش اختصاص داده که در زاویه دید هیچ لنزی قابل پوشش نیست بنابراین از روش تصویر نمایی پاناروما استفاده شده تا این تصویر عریض ثبت شود
Title نمایی از کمان راه شیری در آسمان بهاری
Hit 2301
Photographer Mahmood KarimiMahmood Karimi
Location سه قلعه
Camera canon 700d modify
Lens 18-55
F 3.5
Exposure 25
ISO 3200
Photography Techniques پاناروما
Date of photography بهار 97
keyword
شیری


No comments have been posted.

Top