کمان

 

رنگین کمان آتش بر فراز ویرجینیای غربی

1400/06/08

دروازه فرافر

دروازه فرافر در این عکس صندوق امانتی از جنس خشت وگل در مرکز تصویر ، صورت فلکی شکارچی سمت چپ بالا و خوشه پروین سمت راست بالا و مجسمه آرش کمانگیر که به تازگی در این مکان نصب شده قابل مشاهده است.

طلوع سیاره های مشتری زحل و مریخ

طلوع سیاره های مشتری ، زحل و مریخ در کنار کمان کهکشان راه شیری

هواتاب رنگین‌کمانی بر فراز ازورِس


پانوراما کمان راه شیری کویر چاه جام

پانوراما متشکل از ده شات عکس

کمان راه شیری ؛معدن نمک، تالاب بین المللی گاوخونی


کمان راه شیری ؛معدن نمک، تالاب بین المللی گاوخونی


کمان راه شیری بر فراز معدن نمک.تالاب بین المللی گاوخونی


تاج ماه، هاله و کمان های دور ماه بر فراز "مانیتوبا"


کمان راه شیری در کنار دریاچه


Top