آسمان

 

نقاشی با نور در حضور مشتری و کیوان

نقاشی با نور و نور خیره کننده مشتری در آسمان شب کویر چاه جام

دنباله دار نیووایز بر فراز شهر آمل

دنباله‌دار نئووایز که اخیرا کشف شده به تدریج در آسمان شب، ساعتی بعد از غروب، خودنمایی می کند.

Comet C/2020 F3 NEOWISE

دنباله دار نئووایز C/2020 F3 NEOWISE این روزها مهمان آسمان صبحگاهی بود و چند روزی است در آسمان شامگاهی به زیبایی قابل مشاهده است

Comet Neowies


بازتاب هایی از آسمان تاریک


نقشه آسمان در طول موج ایکس، از تلسکوپ eROSITA


تمام آسمان در یک قاب


The Great Globular Cluster in Hercules

خوشه کروی بزرگ در هرکول

آسمان زیبای شیخ موسی و فیلبند و طلوع راه شیری

طلوع راه شیری در آسمان زیبای شیخ موسی و فیلبند

آسمان شب، از شهر تا صحرا


Top