شیری

 

طلوع راه شیری کویر خارتوران

خارتوران صحنه متفاوتی از طبیعت ایران است و عادت جدیدی از طبیعت گردی در ایران را برای شما رقم خواهد زد

جریان های مغناطیسی راه شیری


کمان راه شیری ؛معدن نمک، تالاب بین المللی گاوخونی


راه شیری بر فراز قلل پر برف هیمالیا


کمان راه شیری بر فراز معدن نمک.تالاب بین المللی گاوخونی


ماه، مریخ، زحل، مشتری، راه شیری


راه شیری بالای سر ما


آسمان زیبای شیخ موسی و فیلبند و طلوع راه شیری

طلوع راه شیری در آسمان زیبای شیخ موسی و فیلبند

طلوع کهکشان راه‌شیری

یکی از بهترین زمان های که البته خودم هم دوست دارم برای گرفت عکس از کهکشان راه شیری همین موقع طلوع آن است.

چشمی به سوی راه شیری


Top