هاله 22 درجه


هاله ماه که خرمن ماه هم گفته می شود ؛ یکی از پدیده های اپتیک جوی است. در فصل سرد سال بلور های شش وجهی یخ در ابر های سیروس باعث شکست نور ماه شده و چنین پدیده زیبا را به وجود می آورد.این تصویر که در 31 فروردین 91 گرفته شده است 
Title هاله 22 درجه
Hit 4209
Photographer علی شهبازیعلی شهبازی
Location زنجان
Camera canon 40 D
Lens 18-55 canon
Lens Aperture 3.5
Exposure sec 4
ISO 800
Date of photography 31/فروردین/1392
keyword
هاله
درجه


No comments have been posted.

Top