آذرگوی برساوشی و راه شیری


امتیاز و حق نشر تصویر:  Dandan Huang

روشن و سبز بود در حالی‌که به سرعت در امتداد راه شیری حرکت می‌کرد، می‌درخشید. از خود ردی گذاشت که 30 دقیقه طول کشید تا محو شود. با توجه تاریخ آن روز ، 12 آگوست، و جهتش از طرف صورت‌فلکی  برساوش بود، احتمالاً بخش کوچکی از هسته‌ی دنباله‌دار سوییفت-تاتل بود که در جِّو زمین حرکت می‌کرد-پس بنابراین بخشی از بارش شهابی سالانه برساوشی بود. عکاس نجومی ، این آذرگوی را در سال 2018 در حالی که در آسمان بر فراز دره‌ای در ییچانگ، هوبِی، در چین عبور می‌کرد، ثبت کرد. درخشش این شهاب که در ویدئو هم ثبت شده است، در نزدیکی مریخ در چپ پایین عکس به پایان رسید. هفته‌ی آینده بارش شهابی برساوشی 2021 بار دیگر به اوجش خواهد رسید. امسال ماه کمی بعد از خورشید غروب می‌کند و آسمان شب را برای دیدن تعداد زیادی شهاب برساوشی در نواحی تاریک و صاف در سراسر سیاره‌ی زمین مناسب می‌کند.


Top