مريخ زهره ماه


Title مريخ زهره ماه
Hit 3728
Photographer ح رح ر
Location شيراز
Camera D5200
Lens 18-55


2 comments have been posted.

ح ر    2/21/2015
ممنون از شما جناب رحيمي
تصویر خوبی گرفته اید. به نظر میرسه کمی تصویر فلو یا از فوکوس خارج شده ممکنه به خاطر لرزش یا فوکوس نبودن ایجاد شده باشد. به هر صورت منظره زیبایی را به تصویر کشیده اید که تا ماههای آینده تکرار نمیشود موفق باشید
Top