شیری

 

دنباله دار ATLAS و کهکشان های عظيم


راه شیری ،کویر خارا ،تابستان ۹۶


آب انبار ،شاهکار معماری آبی ایران و قسمتی از بخش مرکزی راه شیری


آسمان شب دو نیم کره


کهکشان UGC 12591

کهکشان UGC 12591 ، رکورد دار سریعترین چرخش در ميان کهکشان های شناخته شده

مسیر

کهکشان راه شیری بر فراز جاده ی خاکی

Blabad Milkyway

راه شیری در بلاباد - نایین

کهکشان راه شیری

کهکشان راه شیری و آلودگی نوری ماهیگیران غیر مجاز

Descent

یکی از بزرگترین سرچشمه هایی که خود زاده دامنه های زردکوه است و پس از گذر از پیچ و خم های فراوان به سد کوهرنگ میریزد و از تونل اول کوهرنگ وارد زاینده رود می شود. گویی ستارگان راه شیری در حال سقوط در کوه هستند و با این هبوط آبشاری دیگر را تغذیه میکنند،

کهکشان راه شیری

مرکز کهکشان راه شیری

Top