کویری

 

عکاسی شب دشت کویر طرود شاهرود

Night Photography of desert of Troud in Iran photo shot by Nikon D610

اکو کمپ کویری متین آباد

اکو کمپ کویری متین آباد در ۲۵ کیلومتری جنوب نطنز و ۶۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر کاشان قرار گرفته است.

کمان راه شیری در آسمان کویری

در ابتدای بهار کمان راه شیری پس از طلوع به صورت کمانی از جنوب به سمت شمال خود نمایی میکند

طلوع جبار

کمپ کویری ما زیر سقف آسمان پر ستاره

Lovely night among palm groves


کویر و شب


شکوه آسمان نخلستان کویری


چشم اندازهای زیبای ایران در شب

منتخب عکس های نجومی عکاسان ایرانی از چشم اندازهای زیبای ایران در شب

ماه تابان ، زاینده رود خروشان ، پل تاریخی خواجو


طرح پایش آسمان شب ایران

طی شب های گذشته نورهای ناشناس در چند شهر ایران مشاهده شده است.

Top