دره مجسمه ها


عکاسی استار تریل از عبور ستاره ها از دره مجسمه ها که از حدود 200 عکس تشکیل شده است
Title دره مجسمه ها
Hit 814
Location جزیره هرمز
Camera canon 6d
Lens samyang 14mm
Lens Aperture 2.8
F 14
Exposure 30
ISO 3200
Photography Techniques استار تریل
Date of photography دی ماه 98


No comments have been posted.

Top