مجسمه

 

دروازه فرافر

دروازه فرافر در این عکس صندوق امانتی از جنس خشت وگل در مرکز تصویر ، صورت فلکی شکارچی سمت چپ بالا و خوشه پروین سمت راست بالا و مجسمه آرش کمانگیر که به تازگی در این مکان نصب شده قابل مشاهده است.

دره مجسمه ها

رد ستاره ها از نمای دره مجسمه ها

فرزندان آسمان

در ۱۰ فروردین ۹۸، در نارین قلعه میبد، برنامه ساعت زمین توسط دختران میبدی انجام شد.

Two legends

مجسمه امیرکبیر و درخشش سیاره زهره بعد از غروب خورشید

نمایی بدون ستاره، از یک ناحیه‌ی شکل‌گیری ستاره!

چه اتفاقی در سحابی مجسمه‌ی آزادی در حال رخ دادن است؟!

خط ستارگان

حرکت ستارگان بر فراز دروازه فرافر و مجسمه آرش کمان گیر

مجسمه آرش کمانگیر

مجسمه آرش کمانگیر

Top