درخت و برکه


عبور یک شهاب زیبا بر فراز برکه در یک شب زیبا
Title درخت و برکه
Hit 1182
Location فریدونشهر
Camera canon 6d
Lens samyang 14mm
Lens Aperture 2.8
F 14
Exposure 30
ISO 6400
Date of photography مرداد 98


No comments have been posted.

Top