خسوفی جزئی


خسوف جزیی 6 اردیبهشت با اینکه قابل توجّه نبود ولی به دلیل اینکه تنها خسوف 92 بود بنده به سراغ تصویربرداری از اون رفتم. البتّه با اینکه پیش بینی ها خسوف قابل توجهی رو گویا نبودند ولی بیش از آنچه در ذهن ها بود جلوه کرد.
این تصویر در دقایق پایانی خسوف گرفته شده و چون به سرعت گرفته شده کیفیت خوبی رو نداره و با فتوشاپ و کمی ویرایش مقداری بهتر شده.
Title خسوفی جزئی
Hit 2277
Location اصفهان
Camera Nikon_Coolpix P500
Lens استفاده نشده
Lens Aperture f/5.7
Exposure 1/500 ثانیه
ISO 160
Photography Techniques photoshop
Date of photography 6 اردیبهشت
keyword
خسوف


1 comments have been posted.

تلاش با ارزشی داشته اید. مهم غیر از کیفیت کار شما برای ثبت این خسوف نیم سایه ای بوده است. نکته مثبت عکس ثبت سایه کم رمق زمین روی ماه است که شما به خوبی ان را ثبت کرده اید. موفق باشید
Top