مقارنه مشتری، عطارد و زهره


Title مقارنه مشتری، عطارد و زهره
Hit 3489
Location اصفهان
Camera Nikon_Coolpix P500
Lens استفاده نشده
Lens Aperture f/4.4
Exposure 2 ثانیه
ISO 800


2 comments have been posted.

ممنون آقای رحیمی
عکس با ارزشی است به خصوص که این واقعه تا چند سال دیگر با چنین شکلی تکرار نمیشود موفق باشید
Top