درخت

 

کهکشان، زمین و درخت سیب


تالاب و درخت

ترکیب 10 عکس برای کاهش نویز

نمای زاویه باز: پوست روباه ، تکشاخ و درخت کریسمس


شبه سبز بر فراز دریاچه یخی

این عکس در نزدیکی شهر مورمانسک روسیه روسیه گرفته شده است که در کنار یک دریاچه یخ زده و درمیان انبوه درختان در کنار این دریاچه و شفق قطبی این منظره را ثبت کرده اند

تک درخت

132 شات 20 ثانیه ای

شکارچی پیر

تک درخت پیر و تحمل آخرین سور از زمستان عمر خود همراه با شکارچی و سگ بزرگش

پیر درخت

ترکیب حدود 100 عکس

تک درخت

تلفیق 100 عکس

درخت و برکه

درخت و برکه و شهاب

تک درخت

کهکشان برفراز تک درخت

Top