هاله ماه بر فراز درختان برفی

هاله ماه بر فراز درختان برفی


آیا تا کنون هاله ای در اطراف ماه دیده اید؟ این پدیده نسبتاً رایج زمانی اتفاق می افتد که ابرهای نازک و پر ارتفاعی که حاوی میلیون ها بلور کوچک یخ هستند، قسمت اعظم آسمان را بپوشانند. در این هنگام هر بلور یخ همانند یک لنز کوچک عمل می کند و از آنجا که اکثر بلورها یک شکل شش ضلعی کشیده دارند، نور از یک ضلع بلور وارد آن شده و از ضلع دیگر با یک زاویه 22 درجه خارج می شود، که مطابق با شعاع زاویه ای هاله ماه است. هاله خورشیدی نیز با شرایط مشابه ممکن است در طول روز قابل مشاهده باشد. اینکه بلورهای یخ چگونه در ابرها تشکیل می شوند، هنوز موضوع مطالعه باقی مانده است. در تصویر امروز که هفته گذشته از "اوسترسوند" سوئد گرفته شده، یک هاله کامل ماه بر فراز درختان برفی و ردپای خرگوش ها روی برف گرفته شده است.


Top