آسمان شب


Title آسمان شب
Hit 3934
Location روستای بیدخون ، کرمان
Camera Canon 40D
Lens Canon 17-85
Lens Aperture 4
F 17mm
Exposure 30sec
ISO 3200
Photography Techniques panorama
keyword
کرمان


3 comments have been posted.

سپاس بسیار آقای رحیمی ، بله واقعا آسمان تاریکی دارد
زیباست .
خیلی زیبا و مبتکرانه است. ادیت خوبی هم کرده اید. قبلا تجربه رصد زیر آسمان بید خون را با چند نفر از دوستان کرمانی ام داشته ام. انصافا منطقه ایده االی برای عکاسی نجومی است. آسمان این منطقه به سبب ارتفاع زیاد و دوری از آلودگی نور شهر کرمان بسیار تاریک است.
Top