سه سیاره در یک شب


Title سه سیاره در یک شب
Hit 3888
Location کرمان
Camera ASI 120MM
Lens Aperture 25
Telescope 8 اینچ نیوتنی اسکای واچر
F 5000mm
Photography Techniques stack
Accessories 5x powermate


2 comments have been posted.

سپاس بسیار
خیلی خوب و دقیق عکاسی شده. امیدوارم به زودی تصاویرتان را به صورت رنگی ببینیم موفق باشید
Top