کویر و ستارگان شب


 انسانها هر چقدر هم نامهربان و خشن باشند ، زمانی که به خواب میروند چهره ای معصوم ومهربانتر دارند. در فرهنگ رایج میان مردم ، کویر سرزمینی نامهربان و ستیزه جو با انسان بوده ، وغالبا روزها گرم ، خشن و نازیبا است . چهره معصوم این طبیعت و زیبایی های آن را در شب میتوان با نگاهی منصفانه تر دید.
طبیعت را به کوه و درخت و دریا می بینیم و غافل از این همه زیبایی کویر و بیابان هستیم.
کویر فرشی از شن و تیغ و زمختی و گرما نیست . کویر روزها را با مصیبت داغی آفتاب میگذراند و شبها وقتی میخوابد چهره معصوم و مهربانش را بهتر میتوان دید ، دلش روشن به نور ماه و سو سوی ستارگان شب است.
اگر کمی چشم و گوش را تیز کنیم حتما خواهیم دید و و خواهیم شنید.
Title کویر و ستارگان شب
Hit 9876
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location کویر خارا 120 کیلومتری شرق اصفهان
Camera کانن 6D مودیفای
Lens 50 میلیمتر 1.4
Lens Aperture 2
F 2
Exposure 15 ثانیه
Filter دیفیوزر کوکین
ISO 3200
Date of photography 30 امرداد 1394


2 comments have been posted.

ممنون انور جان سلامت باشی
خیلی عالیه آقای رحیمی. دوربین جدید مبارک.
Top