آتشکده ی آتشکوه


آتشکده آتشکوه یکی از مهم‌ترین آثار بجا مانده از دوران باستان در سرزمین کهن ایران است که در نزدیکی نیم‌ور قرار دارد.مورخان قدمت این بنا را به دوره ساسانیان مربوط می‌دانند.بنای چهار طاقی آن شامل ستون‌های سنگی استوانه‌ای شکل است که بر روی هم استوار شده‌
Title آتشکده ی آتشکوه
Hit 2695
Photographer احسان نگیناحسان نگین
Location آتشکوه
Camera Canon EOS 6D
Lens 24 Samyang


No comments have been posted.

Top