تخت سلیمان


دشمن حمله کرده و معبد سلیمان در آتش می سوزد. دست کم از بالای تپه ی قرار گرفته در شرق دریاچه این طور به نظر می رسد. در واقعیت این نور آتشین چیزی نیست جز اثر چراغ های روستای نصرت آباد در 1.5 کیلومتری شمال غربی تخت سلیمان. از این نما نور چراغ های روستای نصرت آباد دقیقا در پشت معبد سلیمان قرار گرفته است. انگار که دشمنان، ملک سلیمان را به آتش کشیده اند. از این جا نمای راه شیری را می توان در بالای دریاچه مشاهده کرد. بازتاب چند ستاره از صورت فلکی عقرب و کوه دوردست، درون دریاچه ی عمیق افتاده است. دریاچه ای به عمق 120 متر و به شکل یک قیف که در پایین ترین نقطه ی آن، چشمه ای هزاران ساله می جوشد.
Title تخت سلیمان
Hit 4424
Location تخت سلیمان
Camera 6D
Lens 14mm f/2.8 Samyang
Lens Aperture 3.2
Exposure 30 ثانیه
ISO 3200


1 comments have been posted.

عکس زیباست. انعکاس نور ستارگان نیز تصویر را زیباتر کرده است. متن هم مثل همیشه دلنیشن و زیبا کار شده موفق باشید
Top