سلیمان

 

طلوع راه شیری و کوه زندان سلیمان


خواجه سلیمان

کوه خواجه سلیمان در بخش نوک آباد از توابع شهرستان خاش واقع میباشد.

آخرین خورشید گرفتگی قرن

مرور تصاویر آخرین خورشید گرفتگی کلی در ایران ( تا پیش از سال 1412 شمسی ) در 20 مرداد 1378

تخت سلیمان


دریاچه ی سلیمان


ستارگان بر فراز ایوان اردشیر

در سمت چپ تصویر روستای تخت سلیمان قرار دارد که باعث مقداری آلودگی نوری گردید.

اطلاعیه دوم دبیرخانه برگزاری TWAN

اسامی شرکت کنندگان در چهارمین کارگاه عکاسی جهان در شب TWAN اعلام شد.

اسامی پذیرفته شدگان اولیه چهارمین نمایشگاه و کارگاه TWANمنتشر شد.

با پایان مهلت ثبت نام در چهارمین کارگاه عکاسی جهان در شب TWAN و پس از بررسی اسامی نفرات ، فهرست انتخاب شده شرکت کنندگان اعلام شد. پذیرفته شدگان در صورتی که تا روز 5 شنبه 2 شهریور ماه 1391 هزینه شرکت در این کارگاه را نپردازند امکان حضور نخواهند داشت

Top