اوج و حضیض


اوج و حضیض خورشید و ماه
سایز بزرگتر را ببنید  >  http://www.astrobin.com/full/146027/0/?real=&mod=
Title اوج و حضیض
Hit 4549
Location کرمان
Camera canon 40D mod
Lens Aperture 5
Telescope 8 اینچ نیوتنی اسکای واچر
F 1000mm
Filter مایلار برای خورشید
Photography Techniques stack


2 comments have been posted.

کار خیلی با ارزشیست آقای رستمی زاده. خسته نباشید.
کار جالب و با ارزشی انجام داده اید. خیلی خوب و دقیق موفق باشید
Top