طلوع جبار و شباهنگ در مشهد


Title طلوع جبار و شباهنگ در مشهد
Hit 3513
Location مشهد
Camera Canon 450D
Lens Tamron 18-200@18
Exposure 30s*250
ISO 100


1 comments have been posted.

عکس زیبایی است و البته تاسف بر انگیز. افزایش آلودگی نوری به حدی هست که شاید سالهای آینده این تعداد ستاره را هم نتوانیم در شبهای شهر ها ببینیم.
Top