نگاه به کاه کشان


این تصویر از کهکشان راه شیری در تنگه ساواشی فیروزکوه ثبت گردیده است هیچ وقت یادم نمی رود خودم را به چه سختی و مشقتی از بین تنگه های پر از آب سرد عبور دادم و به این لوکیشن رسیدم در مسیر کوله ،سه پایه، (اقلام شب مانی) و... به دوش کشیدم و مسیر حتی چندین با کوله و وسایل خیس شد تا جایی که شب لباس های گرم که با خودم برده بودم دیگر قابل استفاده نبود و جایتان خالی تا صبح هم عکس گرفتم و هم لرزیدم.
ولی مرور خاطراتش همیشه لذت بخش است....
Title نگاه به کاه کشان
Hit 1665
Location تنگه ساواشی
Camera 6d
Lens 16 35
Lens Aperture 2.8
F 35
Exposure 20s
Filter دیفیوز
ISO 4000
Accessories سه پایه
Date of photography تابستان 98


No comments have been posted.

Top