ثریا


Title ثریا
Hit 3271
Photographer مهدی رحیمیمهدی رحیمی
Location شورآباد
Camera کانن 45 دی
Telescope 120 آپو
Exposure 180 دقیقه
ISO 800
Photography Techniques استک در فتوشاپ و پردازش در آن
Accessories مقر neq6 ، دکلانشور ، لپ تاب ، و گاید با نرم افزار
Date of photography آبانماه 93


2 comments have been posted.

آقای رحیمی سلام دقت نظر شما قابل تحسین است .قسمتی از مراجل پردازش را مجدداً انجام و نهایتاً تصویر ،اصلاح گردید .
آقای رحیمی عزیز عکس زیبایی گرفته اید.بسیار دقیق و جزییات خیلی خوب. رنگ سحابی را نیز خیلی خوب ثبت کرده اید. در مرکز تصویر فقط یک زمینه بسیار کم رنگ نور صورتی دیده میشود. این نور به صورتی است که انگار تصویرتان فلت فریم نداشته است. موفق باشید
Top