ماه گرفتگی میدان نقش جهان


Title ماه گرفتگی میدان نقش جهان
Hit 3082
Photographer پریسا هاشمیپریسا هاشمی
Location میدان نقش جهان
Camera نیکون d5300
Lens 18-140
Lens Aperture 5.6
F 122
Exposure 2s
ISO 100


No comments have been posted.

Top