گرفتگی

 

ثبت غیر ممکن

این عکس در بع از خورشی گرفتگی شیلی گرفته شده است و ثبتی غیر ممکن به نظر میرسید چون بر طبق محاسبات زمان تماس چهارم تباید ثبت میشد ولی به علت حضور در کنار اقیانوس و افق منفی اتفاث افتاد

ملکه آسمان در پوشش ماه در میان هیاهو

این عکس در خلال خورشید گرفتگی سال 2019 شیلی گرفته شده است که شوق و بهت و حیرت تماشاگران این پدیده حتی در عکس هم به چشم میخورد

خورشید گرفتگی

ثبت گرفت خورشید بر فراز خلیج فارس از سواحل جونبی قشم

طلوع خورشید گرفته و پدیده ی سراب وارونه در خلیج فارس

پدیده ی سراب وارونه در خورشیدگرفتگی - ساحل شیب دراز جزیره ی قشم

خورشید گرفتگی

صد روز قبل از خورشید گرفتگی به خودم قول دادم که این گرفت را ببینم، ۱۰۰ روز انتظار و تلاش، شاید همین انتظار و این که ۱۰۰ روز بین بیم و امید شناور بودم این همه دیدن این خورشید گرفتگی را برای من دلچسب کرد. اینجا سواحل جنوب غرب هند است،

ماه گرفتگی 2018- مهدی رهنورد

2018ماه گرفتی شباهت عس به نیم رخ انسان و اشک

خورشید گرفتگی

خورشید کرفتگی 5 مرداد98

خورشید گرفتگی

خورشید گرفتگی جزیی پنجم دی ماه 1398 در سواحل قشم

خورشیدگرفتگی 5 دی 98/ نام اثر: پروفسور کیاست پور

ثبت لحظات پایانی کسوف، پایان عمر دو زبانه، پایان روز های بدون لکه در طیف هیدروژن الفا

همآغوشی آب و آفتاب

خورشیدگرفتگی 5 دی 1398 - جزیره قشم

Top