گرفتگی

 

ماه گرفتگی بر فراز دماوند

هر آنچه با فرکانس های طبیعت هماهنگ و هم‌سو باشد دلنشین است. این عکس را دوست دارم چون با فرکانس دماوند و ماه گرفتگی هم ‌سو است.

غروب هلال ماه جمادی الاولی

غروب هلال ماه در غروب جمعه 6 دی درست یک روز بعد از خورشید گرفتگی جزعی پنجشنبه 5 دی ثبت شده بر روی فیلم نگاتیو(رنگی 35 میلیمتری)

ثبت طلوع خورشید گرفته بر روی اسلاید

خورشید گرفتگی صبح پنجشنبه 5 دی در یکی از جزایر جنوب ایران(جزیره هنگام) که در هنگام طلوع به شکل حلال از افق خلیج فارس پیدا بود. داینامیک رنج(dynamic range) بالا ثبت سایه ها و روشنایی ها در یک فریم نقطه قوت این عکس از لحاظ زیبایی شناسانه میباشد.

خورشید گرفته

خورشید گرفتی 5 دی 98

خورشید گرفتگی در آسمان امارات متحده عربی


عکس نجومی

خورشید گرفتگی جزئی 79.9%

Island and Eclipse

طلوع خورشد گرفته بر فراز خلیج فارس

Annular solar eclipse 26 Dec. 2019.

فازهای خورشید گرفتگی 5 دیماه سال 1398

هلال خورشید در آغوش ابرها

طلوع هلال خورشید گرفتگی اندکی قبل از پنهان شدن در میان ابرها

تاج ماه

پدیده ی تاج ماه و ماه گرفتگی نیم سایه

Top