بارش شهابی برساوشی


ترکیب 6 شات مختلف در یک عکس

Nikon D810 - Nikkor 35mm f/1.8 DX
ISO 4000 - F/2.2 - 20sec
6shots
Title بارش شهابی برساوشی
Hit 4437
Location هونجان
Camera d810
Lens 35mm
Lens Aperture 2.2
Exposure 20sec
ISO 4000


1 comments have been posted.

خیلی خوب و زیباست تلاش شما قابل تحسین هست اردوگاه هونجان بوده ؟
Top