آسمان شب


Title آسمان شب
Hit 3037
Photographer پیام حمزه ایپیام حمزه ای
Location اطراف تهران
Date of photography تابستان 92


2 comments have been posted.

اپاسیتی برای ستاره ها عمدا کم شده برای ایجاد این افکت. با تشکر
آقای حمزه ای عزیز ، چرا ستاره ها بیرنگ هستن ؟ و وایت بالانس آسمان خیلی سرد شده و کاش فورگراند بیشتر روشن بود
Top