سحابی مرداب


سحابی مرداب یا همان M8 یکی از سحابی های نشری زیبای آسمان است،
این سحابی در نوار راه شیری و صورت فلکی قوس قرار دارد
Title سحابی مرداب
Hit 2418
Photographer بهنود بندیبهنود بندی
Location Garmabsard , Jaban , Tehran , IRan
Camera Canon EOS 40D Modifie
Lens N/A
Lens Aperture 7.5 = > 6.3
Telescope Skywatcher ED80mm
F 600mm => 510mm
Exposure 5x300s , 5x180s , 12x60s , 16x10s
Filter N/A
ISO 1600
Photography Techniques Deep Sky
keyword
مرداب


2 comments have been posted.

ممنون مقر EQ5 بوده
چه عکس خوبی! مقر چی بوده
Top