قطبی

 

انعکاس شب

معمولاکهکشان وبرف رو توی مناطق قطبی میتونیم باهم ببینیم اماخوش شانس بودم که دراواخراسفند98بعدازبارش برف به دریاچه ای فصلی درشازنداراک سفرکردم ونزدیک صبح چنین منظره خارق العاده ای روثبت کردم.انعکاس کوه برفی وستاره هادردریاچه به طورباورنکردنی زیبابودام

The Polaris Nebula


شفق قطبی خیره کننده


درخشش عقاب بر فراز آسمان نروژ

چه چیزی در آسمان می‌بینید؟ بلی، درست است: شفق قطبی!

تصویر نجومی روز ناسا: شفق قطبی و شهاب در آسمان

بعضی شب‌ها در آسمان خبری نیست اما دیگر شب‌ها درخشان و پر از اجرام مختلف است.

تصویر نجومی روز ناسا: شفق قطبی به شکل یک موجود ترسناک بر فراز کشور نروژ

شب هالووین بود و آسمان به شکل یک موجود ترسناک درآمده بود. البته عکاس مطمئن نبود که دقیقاً شبیه چه موجودی است! اما می‌دانست چه چیزی باعث به وجود آمدن این شفق‌ها در سال 2013 شده.

تصویر نجومی روز ناسا: شفق قطبی از نگاه قورباغه

برای یک قورباغه، شفق قطبی چگونه است؟

تصویر نجومی روز ناسا: شفق های قطبی پیرامون قطب شمال سیاره زحل

آیا شفق های قطبی سیاره زحل هم مانند شفق های سیاره زمین هستند؟

دور قطبی


دور قطبی


Top