قطبی

 

شفق قطبی بر فراز سوئد


شفق های قطبی برفراز دریاچه ی یخ زده

شفق های قطبی برفراز دریاچه یخ زده

شبه سبز بر فراز دریاچه یخی

این عکس در نزدیکی شهر مورمانسک روسیه روسیه گرفته شده است که در کنار یک دریاچه یخ زده و درمیان انبوه درختان در کنار این دریاچه و شفق قطبی این منظره را ثبت کرده اند

Aurora Light Eagle-Tromso

شفق قطبی در ترومسو نروژ

Aurora-Tromso

ترومسو شمال نروژ - نوامبر 2017

آتشکده

رد ستاره ای دور قطبی

رقص شفق قطبی بر فراز یخچال

عکس را در اولین تجربه دیدن شفق‌‌های قطبی در ایسلند ثبت کردم. شبی که سرمایش با بادهای سردی که ازسمت یخچال و مرداب یخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زده‌ می‌وزید، استخوان سوز

یک شب سرد زمستانی


دور قطبی

دور قطبی

انعکاس شب

معمولاکهکشان وبرف رو توی مناطق قطبی میتونیم باهم ببینیم اماخوش شانس بودم که دراواخراسفند98بعدازبارش برف به دریاچه ای فصلی درشازنداراک سفرکردم ونزدیک صبح چنین منظره خارق العاده ای روثبت کردم.انعکاس کوه برفی وستاره هادردریاچه به طورباورنکردنی زیبابودام

Top