سحابی عقاب


Title سحابی عقاب
Hit 3443
Photographer سجاد اصغریسجاد اصغری
Location روستای هونجان
Camera canon 40D
Telescope Vixen ED115S
F 5.2
Exposure 20min
ISO 1600
Accessories LXD75 مقر


1 comments have been posted.

خیلی خوب. با این که نوردهی کمی داشته ای ولی نتیجه باور نکردنی است. موفق باشی
Top