آسمان طبیعتی برای گل


Title آسمان طبیعتی برای گل
Hit 3249
Location یزد - میبد
Camera canon power shot
Lens -
Lens Aperture 3.5
Telescope -
F 1200
Exposure 60s
Filter -
ISO 400
Photography Techniques تک فریم پردازش
Accessories -
Date of photography 11/12/2012


2 comments have been posted.

ممنون آقای رحیمی
عکس زیبایی است کمی نوردهی شما بالا بوده و نما بسته است ولی تلفیق آسمان شب و مناظر زمینی همیشه زیبا است پیروز باشید
Top