شهاب های برساوشی در اطراف راه شیری

شهاب های برساوشی در اطراف راه شیری


چرا رد این شهابهای ثبت شده خمیده شده اند؟ اثر قوس فقط به این دلیل بوجود می آید که روش ساخت این تصویر طوری بوده که تقریباً کل آسمان را در یک مستطیل فشرده کرده است. شهاب ها مربوط به بارش شهابی برساوشی است که هفته گذشته به اوج خود رسیده بود. تصویر امروز که پانورامائی از چند فریم است، نه تنها از جهت وسعت آن متفاوت است و میدان دید 360 درجه دارد، بلکه این فریم ها در زمان های مختلفی نیز گرفته شده اند و شهاب های درخشان بارش برساوشی را در این لحظات شکار کرده است. امتداد تمام شهاب های برساوشی را می توان تا صورت فلکی برساوش (سمت چپ پایین تصویر) رهگیری کرد، هرچند اگر مسیرهای آنها به ظاهر خمیده شده باشد. اگرچه منشأ شهاب های برساوشی صورت فلکی برساوش است، اما عملاً می توانند تقریباً از هر جایی از آسمان بیایند. این تصویر از مغولستان داخلی در چین گرفته شده است، جایی که زمین های سرسبز و مرتعی با تپه های ماسه ای تلاقی می کنند. همچنین بسیاری دیگر از نگین های آسمانی در این تصویر پر جنب و جوش آسمان شب قابل مشاهده است از جمله قوس مرکزی کهکشان راه شیری ما ، سیارات زحل و مشتری در سمت راست، بازتاب های رنگی در سمت چپ مرکز تصویر و برخی ابرهای نسبتاً کم ارتفاع. بارش شهابی برساوشی، آگوست هر سال اتفاق می افتد.


Top