همراه

 

M82: کهکشان انفجاری به همراه اَبَرباد

1400/04/18

Night Sky


ماه گرفتگی همراه با رعدوبرق از سیاره‌ی بزها

1400/03/03

تاج ماه به همراه مشتری و زحل


ملاقات مشتری با زحل: یک مقارنه بی نظير به همراه لکه بزرگ


یک مقارنه بزرگ به همراه آتشفشان


کهکشان راه شیری و آسمان کویرسهل

بعد از عبور از جاده ای سخت و ناهموار به همراه طبیعت جانوری بکر که موجب عکاسی در شبی سخت وپرخطر تر از همیشه میشد و آسمانی که به تمام سختی هاش میارزید...

Field of view around betelgeuse


طلوع راه شیری کویر خارتوران

خارتوران صحنه متفاوتی از طبیعت ایران است و عادت جدیدی از طبیعت گردی در ایران را برای شما رقم خواهد زد

Comet C/2020 F3 NEOWISE

دنباله دار نئووایز C/2020 F3 NEOWISE این روزها مهمان آسمان صبحگاهی بود و چند روزی است در آسمان شامگاهی به زیبایی قابل مشاهده است

Top