ماه بدر


این عکس بصورت HDR و موزائیکی گرفته شده، 10 عکس با نوردهی های متفاوت از نیمه بالایی ماه و 10 عکس با نوردهی مشابه نیمه بالایی، از نیمه پایینی. با استفاده از نرم افزارهای PTGui و Photoshop Cs5.1 ویرایش عکس صورت پذیرفته. برای جلوگیری از لرزش تصویر و ثبت بهتر جزئیات، در هنگام عکسبرداری از دکلانشور و حالت قفل آینه استفاده شده است.
Title ماه بدر
Hit 6566
Photographer اشکان هاتفیاشکان هاتفی
Location زرقان
Camera canon 450D
Telescope r200ss
ISO 800
Photography Techniques HDR و موزائیکی
Accessories دکلانشور و Ultrascopic 3-element Barlow
Date of photography شهریور91
keyword
full
moon
کامل


No comments have been posted.

Top