خرچنگ

 

NGC 6357: سحابی خرچنگ دریایی


M1: سحابی خرچنگ از نگاه هابل


خوشه ستاره ای قلائص


M1 سحابی خرچنگ در حال گسترش


M 1

ویرایش جدیدی از تصویر سال قبل من از خرچنگ.

تصویر نجومی روز ناسا: مسیه 2

بعد از سحابی خرچنگ یا همان ام1، این خوشه ستاره‌ای غول آسا، دومین عضو فهرست معروف مسیه را تشکیل می‌دهد؛ فهرستی که شارل مسیه، در قرن هجدهم از اجرامی که دنباله دار نیستند، تهیه کرد.

تصویر نجومی روز ناسا: ام 1: سحابی خرچنگ از نگاه هابل

این وضعیتی است که بعد از انفجار یک ستاره به وجود می‌آید.

تصویر نجومی روز ناسا: خرچنگ فضایی

سحابی خرچنگ که با نام ام 1 فهرست شده است، اوّلین جرم دسته بندی شده در فهرست معروف شارل مسیه است

تصویر نجومی روز ناسا: سحابی عروس دریایی و شارپلس 249

معمولاً سحابی عروس دریای به خاطر نور کم و گریزپا بودنش، به سادگی قابل رصد نیست اما در این تصویر جذاب، به خوبی شکار شده است.

تصویر نجومی روز ناسا: آغاز فهرست های نجومی (شماره 1)

هر سفر، گام نخستی دارد و هر فهرست هم آغازی. اوّلین ورودی های شش فهرست معروف آسمان در این تصویر نمایش داده شده است. از بالا سمت چپ تا پایین سمت راست به ترتیب انتشار (قدیم به جدیم) قرار گرفته است.

Top