NGC 6357: سحابی خرچنگ دریایی

NGC 6357: سحابی خرچنگ دریایی


NGC 6357: سحابی خرچنگ دریایی:
چرا سحابی خرچنگ دریایی محل تولد شماری از عظیم ترین و پرجرم ترین ستارگان شناخته شده است؟ هنوز کسی مطمئن نیست. سحابی خرچنگ که با نام NGC 6357 ثبت شده است، خوشه ستاره ای باز Pismis 24 را در نزدیکی مرکز خود جای داده است که خانه ای برای ستاره های غیرمعمول درخشان، عظیم و پرجرم است. درخشش آبی در نزدیکی منطقه ستاره ساز داخلی از انتشار گاز هیدروژن یونیزه حاصل می شود. سحابی احاطه کننده این مجموعه که در اینجا مشخص است، ساختار پیچیده ای از گاز، گرد و غبار تاریک، ستاره هایی که هنوز در حال شکل گیری هستند و ستاره های تازه متولد شده را در خود جای داده است. الگوهای پیچیده ناشی از فعل و انفعالات پیچیده بین جریان بادهای ستاره ای، فشارهای تابشی، میدان های مغناطیسی و گرانش است. NGC 6357 حدود 400 سال نوری وسعت داشته و حدود 8000 سال نوری با ما فاصله دارد و در صورت فلکی عقرب قرار دارد.


Top