ماه کامل و رگه ها


Title ماه کامل و رگه ها
Hit 7255
Photographer Hamed SheikhbahaeeHamed Sheikhbahaee
Location اصفهان
Camera OLYMPUS C350Z
Telescope شکستی 4 اینچ اسکای واچر روی پایه AZ4
F 1000
Exposure 1/200
ISO 64
Photography Techniques از پشت چشمی تلسکوپ
keyword
کامل


No comments have been posted.

Top