ماه گرفتگی کامل


Title ماه گرفتگی کامل
Hit 4334
Photographer Hamed SheikhbahaeeHamed Sheikhbahaee
Location اصفهان
Camera OLYMPUS C350Z
Telescope شکستی 4 اینچ اسکای واچر روی پایه AZ4
F 1000
Exposure 1 sec
ISO 256
Photography Techniques از پشت چشمی تلسکوپ
Date of photography 1390/9/19


No comments have been posted.

Top