اختفای مشتری و ماه


Title اختفای مشتری و ماه
Hit 4494
Photographer Hamed SheikhbahaeeHamed Sheikhbahaee
Location اصفهان
Camera OLYMPUS C350Z
Telescope شکستی 4 اینچ اسکای واچر روی پایه AZ4
F 1000
Exposure 1/30
ISO 400
Photography Techniques از پشت چشمی تلسکوپ
Date of photography 1391/4/25


No comments have been posted.

Top