رد ستاره در شهر


متاسفانه یکی از مشکلات برزگ برای رصدگران و عکاسان در شهر الودگی نوری هست که بسیار رنج اور هست 

Title رد ستاره در شهر
Hit 2441
Location بابل
Camera fuji film finepix s4000
Exposure 8 ثانیه
ISO 200
Accessories سه پایه


1 comments have been posted.

تلاش خوبی برای نمایش آلودگی نوری داشته اید. بسیار خوب موفق باشید
Top