خسوف نیمسایه فوتبالی 9 آذر 1391


همه چی از فوتبال شروع شد وقتی منتظر دیدن بازی فوتبال استقلال-فولاد از شبکه 3 بودم در ابتدای بازی دوربین استادیوم آزادی روی قرص ماه زوم کرد و تصویری واضح از ماه نشان داد. به نظرم کمی ماه غیر عادی بود.قسمتی از ماه حالت گرفته داشت. اما تا آنجایی که میدانستم تا چند سال دیگر قرار نبود ماه در آسمان ایران بگیرد. اما قضیه خیلی عجیب بود . بیرون رفتم و ماه را در اسمان دیدم. واقعا قسمتی از ماه حالت رنگ باخته دارد. سریعا تقویمو چک کردم . نیمه ماه قمریه  . وقتی نقشه ماه گرفتگیه 28 نوامرو دیدم تازه متوجه شدم ایران توی قسمت  روءیت ماه گرفتگی قرار داره. این برام تجربه جالبی بود.

Title خسوف نیمسایه فوتبالی 9 آذر 1391
Hit 2988
Location تیران
Camera Canon powershot SX40 HS
Lens .
Lens Aperture .
Telescope .
F 5.8
Exposure 1.1000
Filter .
ISO 1000
Photography Techniques .
Accessories .
Date of photography 9 آذر 1391


No comments have been posted.

Top