آخرین رویت این قرن


همپوشانی ( اختفا ) دیدنی سیاره مشتری صبحگاه  یکشنبه 25 تیرماه 1391 در بسیاری از مناطق ایران به جز جنوب شرق ( به صورت همپوشی خراشان ) دیده شد. کمتر از 40 روز پس از بدرود با گذر تاریخی سیاره زهره در 17 خرداد 1391 خورشیدی، آسمان میزبان بزمی با شکوه با حضور زیباترین و درخشان ترین ساکنان خویش بود. 25 تیر ماه، ساکنان ایران زمین پس از گذشت 14 سال شاهد پنهان شدن سیاره مشتری در پشت ماه بودند. پس از سوم اردیبهشت 1377 خورشیدی این نخستین باری است که مشتری از دیدگاه ما خود را در پشت ماه پنهان می شود. سیاره زهره پس از گذر تاریخی اش، خود را به سرعت به آسمان صبحگاه می رساند تا در این جشن با شکوه شرکت کند. در این بزم به یادماندنی خوشه پروین و ستاره الدبران نیز به جمع دیگر ساکنان آسمان می پیوندند تا تماشاگر پنهان شدن مشتری در پشت ماه باشند. این همپوشانی که از زیباترین و نادر ترین پدیده های آسمان است تا 7 سال دیگر یعنی هفتم آذر 1398 در ایران تکرار نخواهد شد. باید اعتراف کنیم که همپوشانیی 25 تیر ماه سیاره م]شتری از زیباترین همپوشانیهای این سیاره در دهه های پیشین و آینده بود. چرا که کل مراحل همپوشانیی این سیاره در سال 1377 و 1398 در پهنه ایران به هنگام روز بوده و خواهد بود؛ بنابراین دیدن آن با چشم غیر مسلح تقریبا غیر ممکن است. درنتیجه باید تا سوم آبان 1413 خورشیدی در انتظار بود تا در شب شاهد پنهان شدن مشتری در پشت ماه باشیم. همچنین همپوشانیی امسال اجتماعی بزرگ با شرکت پر نور ترین و نامدارترین اجرام آسمانی است و همانطور که اشاره شد، پروین، الدبران،هلال صبحگاهی شعبان، ناهید و مشتری از مهمترین شرکت کنندگان در این میهمانی بودند. گوشه ای از تلاش من برای ثبت لحظه همپوشانی سیاره مشتری با ماه با این مشخصات: |canon 50D | Sky Watcher 70mm | 1/200s | f/0.0 | ISO 800 |
Title آخرین رویت این قرن
Hit 2249
Location ارسنجان
Camera canon 50D
Telescope Sky Watcher 70mm
Exposure 1/200 ثانیه
ISO 800
Date of photography 25/ تیرماه / 1391


No comments have been posted.

Top