دنباله دار C/2011 L4 یا همون pan-STARRS


دنباله دار C/2011 L4 یا همون pan-STARRS بر فراز شیراز از درون تلسکوپ 10 اینچ دابسونی و زیر لایه ای از ابر...
در حال عکاسی هواپیمایی هم از درون کادر رد شد.
Title دنباله دار C/2011 L4 یا همون pan-STARRS
Hit 3266
Location شیراز
Camera Canon EOS 50D
Telescope 10"
F 4.7
Exposure 0.8 ثانیه
ISO 400
Date of photography 13/3/2013


No comments have been posted.

Top