دنباله دار کاتالینا C2013US10 یا Catalina


ساعت ۵:۲۹ صبح شروع نوردهی.
تست فیلتر UHC دو اینچ شرکت Skywatcher
این فیلتر برای رصد دنباله دارها مناسب است, اما متاسفانه به دلیل ایجاد مایه ی رنگی که اصلاح آن بسیار سخت می باشد ,نمی توان به عنوان ابزار عکاسی علمی از آن استفاده کرد, اما اگر از درون شهرهای بزرگ و نزدیک افق آن  هم با نور ماه در فاصله زاویه ای کم نسبت به دنباله دار تصمیم دارید عکاسی کنید, این فیلتر نسبتا کارآمد است, اما موقع رصد چشمی, به دلیل قابلیت بسیار بالاتر مغز در تفکیک و درک جزییات و بالاتر بودن گستره ی پویایی سلول های بینایی, جزیات بیشتر و ظریف تری را می توان با چشم دید.
به طور کلی برای گرفتن تصویر با این فیلتر, شما نیاز به نوردهی طولانی تری دارید و این ممکن است خطاهای مقر را در تصاویر شما بیشتر کند (همانند تصویر نمونه) اما بدون این فیلتر و با توجه به روشنی زمینه ی آسمان عکاسی از این دنباله دار بسیار سخت می گردد.
Title دنباله دار کاتالینا C2013US10 یا Catalina
Hit 3890
Location بلوار ستارخان، شیراز
Camera Canon EOS 60D
Telescope Skywatcher 8"
F 5
Exposure 1min
Filter Skywatcher UHC
ISO 1600
Accessories EQ 4 dual mount


No comments have been posted.

Top