شیرجه به درون راه شیری


نمایی نزدیکتر از مرکز کهکشان راه شیری
Title شیرجه به درون راه شیری
Hit 3442
Location شیراز - سروستان - کاخ ساسانی
Camera Nikon D7100
Lens 70-300
Lens Aperture 6.3
Exposure 6 شات هرکدام 3 دقیقه نوردهی
ISO 3200
Accessories مقر EQ5
keyword
شیری


No comments have been posted.

Top