پاسی از شب


Title پاسی از شب
Hit 3925
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه روستای ماسیر
Camera 5D
Lens 14mm samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 25s
ISO 3200
Photography Techniques panorama


1 comments have been posted.

انور جان این یکی از عکسهای خوب از این ناحیه است. نور خیلی نرم و خوب روی موضوع زمین تابیده. موفق باشید
Top